کانادا

روشهای مهاجرت به کانادا :

 • ویزای استارتاپ کانادا
 • ثبت شرت و راه اندازی بیزینس در کانادا
 • ویزای تحصیلی کانادا
 • ویزای توریستی کانادا
 • سرمایه گذاری در کانادا
 • سرمایه گذاری کبک
 • ویزای خود اشتغالی
 • ویزای کارآفرینی کانادا
 • برنامه های استانی کانادا
 • سیستم اکسپرس انتری
 • ویزای کار در کانادا
 • اسپانسرشیپ

برنامه مهاجرت نیروی کار ماهر دولت فدرال کانادا :  (اکسپرس انتری )

شرایط:

 • داشتن حد اقل یک سال سابقه کار مرتبط با رشته تحیلی با بیمه
 •  بدست آوردن 67 امتیاز از 100 امتیاز برنامه مهاجرتی کانادا


امتیاز زبان  : حداکثر 28 امتیاز

داشتن مدرک زبان در یکی از زبانهای انگلیسی و یا فرانسه

24 امتیاز یرای آیلتس        7 CLB 9

20 امتباز برای آیلتس 6.5    CLB 8

16 امتباز برای آیلتس 6.0    CLB 7

..

امتیاز تحصیلات ( حد اکثر 25 امتیاز )

 22 امتیاز :  فوق لیسانس و بالاتر

20 امتیاز لیسانس

15 امتیاز 2 سال تحصیل آکادنیک

12 امتیاز 1 سال تحصیل آکادمیک


امتیاز سابقه کار :

حد اقل داشتن یک سال سابقه کار مرتبط  تمام وقت

9 امتیاز برای 1 سال

11 امتیاز برای 2 تا 3 سال

13 امتیاز برای 4 تا 5 سال

15 امتیاز برای 6 سال به بالا


امتیاز سن :

12 امتباز بین 18 تا 35 سال

به ازای هر سال بیشتر از 35 سال یک امتیاز من میشود

10 امتیاز در صورت داشتن جاب آفر

امتیاز تکمیلی (حد اکثر 10 امتباز )

5 امتیاز در صورتی که همسر زبان انگلیسی در سطح آیلتس 4

5  امتیاز برای داشتن تحصیلات  و یا سابقه کار در کانادا ( یا همسر )

5  امتیاز در صورت داشتن یک فامیل در کانادا  (فرزند ، نوه ، پدر ، پدربزرگ ). شما یا همسر :  برادر ، خواهر ، عمو ، عمه ، خاله ، دایی