ترکیه

یکی دیگر از قانون جدید زندگی در ترکیه دانستن هزینه های زندگی است. برای اینکه بخواهید در کشور ترکیه با آسوده خاطر زندگی کنید و برای خود برنامه ریزی داشته باشید، باید هزینه ها را بدانید. به طور کلی هزینه زندگی در ترکیه به سبک زندگی شما بستگی دارد و نمی توان برای همه یک… ادامه خواندن ترکیه