آپارتمان_فروشی_ترکیه

#آپارتمان_فروشی_ترکیه آدرس : بیلیکدوزو / استانبول شماره اعلان : 13588939 قیمت : 80000 لیر نوع آپارتمان : آپارتمان داخل شهرک متراژ کلی : 85 متراژ خالص : 75 تعداد اتاق : یک خوابه سال ساخت ساختمان : نوساز طبقه : 1 تعداد طبقات موجود در ساختمان : 9 نوع سیستم حرارتی : گاز شهری تعداد… ادامه خواندن آپارتمان_فروشی_ترکیه

آپارتمان_فروشی_ترکیه

#آپارتمان_فروشی_ترکیه آدرس : آوجیلار / استانبول شماره اعلان : 13588699 قیمت : 100000 لیر نوع آپارتمان : آپارتمان مستقل متراژ کلی : 100 متراژ خالص : 80 تعداد اتاق : یک خوابه سال ساخت ساختمان : نوساز طبقه : 2 تعداد طبقات موجود در ساختمان : 4 نوع سیستم حرارتی : گاز شهری تعداد حمام… ادامه خواندن آپارتمان_فروشی_ترکیه

آپارتمان_فروشی_ترکیه

#آپارتمان_فروشی_ترکیه آدرس : بیلیکدوزو / استانبول شماره اعلان : 13588343 قیمت : 100000 لیر نوع آپارتمان : آپارتمان مستقل متراژ کلی : 105 متراژ خالص : 100 تعداد اتاق : دو خوابه سال ساخت ساختمان : نوساز طبقه : همکف تعداد طبقات موجود در ساختمان : 4 نوع سیستم حرارتی : گاز شهری تعداد حمام… ادامه خواندن آپارتمان_فروشی_ترکیه

آپارتمان_فروشی_ترکیه

#آپارتمان_فروشی_ترکیه آدرس : اسن یورت / استانبول شماره اعلان : 13587348 قیمت : 95000 لیر نوع آپارتمان : آپارتمان مستقل متراژ کلی : 100 متراژ خالص : 90 تعداد اتاق : دو خوابه سال ساخت ساختمان : نوساز طبقه : همکف تعداد طبقات موجود در ساختمان : 6 نوع سیستم حرارتی : گاز شهری تعداد… ادامه خواندن آپارتمان_فروشی_ترکیه

آپارتمان_فروشی_ترکیه

 #آپارتمان_فروشی_ترکیه آدرس : بیلیکدوزو / استانبول شماره اعلان : 13587297 قیمت : 100000 نوع آپارتمان : آپارتمان مستقل متراژ کلی : 90 متراژ خالص : 80 تعداد اتاق : دو خوابه سال ساخت ساختمان : نوساز طبقه : 1 تعداد طبقات موجود در ساختمان : 8 نوع سیستم حرارتی : گاز شهری تعداد حمام :… ادامه خواندن آپارتمان_فروشی_ترکیه

#آپارتمان_فروشی_ترکیه

#آپارتمان_فروشی_ترکیه آدرس : اسن یورت / استانبول شماره اعلان : 13585930 قیمت : 96000 لیر نوع آپارتمان : آپارتمان مستقل متراژ کلی : 95 متراژ خالص : 88 تعداد اتاق : دو خوابه سال ساخت ساختمان : نوساز طبقه : همکف تعداد طبقات موجود در ساختمان : 6 نوع سیستم حرارتی : گاز شهری تعداد… ادامه خواندن #آپارتمان_فروشی_ترکیه

آپارتمان_فروشی_ترکیه

#آپارتمان_فروشی_ترکیه آدرس : بیلیکدوزو / استانبول شماره اعلان : 13584448 قیمت : 90000 لیر نوع آپارتمان : آپارتمان مستقل متراژ کلی : 105 متراژ خالص : 95 تعداد اتاق : دو خوابه سال ساخت ساختمان : نوساز طبقه : همکف تعداد طبقات موجود در ساختمان : 6 نوع سیستم حرارتی : گاز شهری تعداد حمام… ادامه خواندن آپارتمان_فروشی_ترکیه

آپارتمان_فروشی_ترکیه

#آپارتمان_فروشی_ترکیه آدرس : اسن یورت / استانبول شماره اعلان : 13583652 قیمت : 200000 لیر نوع آپارتمان : آپارتمان داخل شهرک متراژ کلی : 100 متراژ خالص : 90 تعداد اتاق : یک خوابه سال ساخت ساختمان : نوساز طبقه : 12 تعداد طبقات موجود در ساختمان : 15 نوع سیستم حرارتی : گاز شهری… ادامه خواندن آپارتمان_فروشی_ترکیه

آپارتمان_فروشی_ترکیه

#آپارتمان_فروشی_ترکیه آدرس : اسن یورت / استانبول شماره اعلان : 13581054 قیمت : 99000 لیر نوع آپارتمان : سوئیت داخل برج متراژ کلی : 55 متراژ خالص : 40 تعداد اتاق : یک خوابه سال ساخت ساختمان : نوساز طبقه : 10 تعداد طبقات موجود در ساختمان : بالای 30 نوع سیستم حرارتی : مرکزی… ادامه خواندن آپارتمان_فروشی_ترکیه

آپارتمان_فروشی_ترکیه

  #آپارتمان_فروشی_ترکیه آدرس : بیلیکدوزو / استانبول شماره اعلان : 13580633 قیمت : 99000 لیر نوع آپارتمان : آپارتمان مستقل متراژ کلی : 100 متراژ خالص : 90 تعداد اتاق : دو خوابه سال ساخت ساختمان : نوساز طبقه : 1 تعداد طبقات موجود در ساختمان : 5 نوع سیستم حرارتی : گاز شهری تعداد… ادامه خواندن آپارتمان_فروشی_ترکیه