اعلام نیاز کار در ترکیه

شغل درخواستی: کار در خشکشویی جنسیت: پذیرش آقا سابقه کار: ترجيحاً با سابقه کار سن: 40-25سال پاسپورت: دارای بیش از شش ماه اعتبار جای اسکان و غذا : دارد (200 لیر برای غذا پرداخت می شود) محل کار: استانبول ترکیه میزان حقوق: 1600 لیر +200 لیر برای غذا               … ادامه خواندن اعلام نیاز کار در ترکیه

اعلام نیاز خیاط

شغل درخواستی: خیاط (دوخت لباس فرم) جنسیت: پذیرش آقا سابقه کار: ترجيحاً با سابقه کار سن: 45-25سال پاسپورت: دارای بیش از شش ماه اعتبار جای اسکان و غذا : دارد محل کار: کردستان عراق-اربیل میزان حقوق: ماهانه 500 دلار (5 روزکار در هفته)                         … ادامه خواندن اعلام نیاز خیاط

اعلام نیاز آشپز مدرسه

شغل درخواستی: آشپز مدرسه جنسیت: پذیرش آقا سابقه کار: ترجيحاً با سابقه کار سن: 45-25سال پاسپورت: دارای بیش از شش ماه اعتبار جای اسکان و غذا : دارد محل کار: کردستان عراق-اربیل میزان حقوق: ماهانه 500 دلار (5 روزکار در هفته)                             … ادامه خواندن اعلام نیاز آشپز مدرسه

اعلام نیاز نگهداری از سالمند

شغل درخواستی: نگهداری از سالمند جنسیت: پذیرش خانم سابقه کار: ترجيحاً با سابقه کار سن: 45-30سال پاسپورت: دارای بیش از شش ماه اعتبار جای اسکان و غذا : دارد محل کار: استانبول ترکیه میزان حقوق: 2000 لیر                                     … ادامه خواندن اعلام نیاز نگهداری از سالمند