آشنایی با مدارس شبانه روزی در انگلستان :

🔰 آشنایی با مدارس شبانه روزی در انگلستان : ✅ در انگلستان مدارس به دو نوع دولتی و غیر دولتی تقسیم می شوند. ✅ پذیرفته شدن در مدارس دولتی محدود به دانش آموزانی است که جزو اتباع انگلستان هستند یا اتباع دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که حق اقامت در انگلستان را دارند. ✅ مدارس غیر… ادامه خواندن آشنایی با مدارس شبانه روزی در انگلستان :