مورد توجه پزشکان کادر درمانی

مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی رستان دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی مورد توجه پزشکان کادر درمانی گامی به جلو : انجام تأییدیه مدارک تحصیلی پزشکی کادر درمانی از کانادا ، آمریکا ، اروپا و سایر کشورهای دیگر توسط مؤسسه بین المللی رستان (Academic Certificates Endorsment (ACE (Documents Approval (DA با ما… ادامه خواندن مورد توجه پزشکان کادر درمانی