سیستم جامع اطلاعاتی در هلند

سیستم جامع اطلاعاتی در هلند . ✅در هلند تمام پرداخت های حمایتی و یارانه ای (توسلاخ )کاملا متناسب با نیاز و سطح درآمد افراد پرداخت می‌شود. اینگونه نیست گشاده دستانه و با چشمان بسته به همه یارانه داده ‌شود. دولت یک پایگاه اطلاعاتی جامع، شفاف و کامل دارد. تمام اطلاعات که از درگاه های مختلف… ادامه خواندن سیستم جامع اطلاعاتی در هلند