تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم کانادا

📌تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم کانادا اقامت دائم کانادا یعنی اینکه می توانید در هر کجای کانادا زندگی و کار کنید (مثل گرین کارت آمریکا). برای اطلاعات بیشتر درباره اقامت دائم کانادا می توانید نوشته زیر مطالعه کنید : تعریف مقیم دائم کانادا به طور معمول در چهار حالت می توان ویزای توریستی را… ادامه خواندن تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم کانادا