آلمان نیرو فنی

موسسه مهاجرتی رستان
موسسه رستان
کاریابی بین المللی رستان

پرستار درآلمان

کار در حوزه پرستاری در آلمانپرستاران و مراقبان سالمندان وظیفه نظارت، ارائه مشاوره و مراقبت از بیماران را چه در بیمارستان و چه در خانه‌های سالمندان و منزل افراد را بر عهده دارند. بسته به تخصص و صلاحیت افراد، ممکن است جمع‌آوری مدارک و مستند سازی و ارزشیابی روش‌های مراقبتی نیز از سوی پزشکان و… ادامه خواندن پرستار درآلمان