اخبارسوئد

شهر کینگستون در شرق استان اونتاریو و کنار مرز کشور آمریکا قرار گرفته . حاشیه این شهر را رودخانه سن لورنس و دریاچه اونتاریو در بر گرفته، که در این دریاچه و رودخانه و جزیره های زیاد و زیبایی هستند که به هزار جزیره معروفند. این شهر کوچک و زیبا محلی است برای گذراندن اوقات… ادامه خواندن اخبارسوئد