کار درآلمان

با قیمت بسیار مناسب : پانصد یورو بابت کارهای مهاجرتی و یک ماه حقوق شما در آلمانشرایط پرداخت توافقیبا هر سطح تحصیلاتی ، حتی بدون سابقه کاریزیر دیپلم برای آسبیلدونک‌ رشته های فنی : سطح زبان B2 مدرک زبان B1دیپلم برای همه رشته های آسبیلدونگ‌ : سطح زبان B2 مدرک زبان B1دیپلم فنی و فوق… ادامه خواندن کار درآلمان