کبک کانادا

طبق قانون بند 3 پاراگراف 36 بولتن اداره مهاجرت کبک شرایط بدین نحو می باشد: 1 متقاضی با ملیت خارجی و دارای 18 سال سن به بالا و تمایل به زندگی یا سرمایه گذاری در کبک باشد. 2 دارای سابقه مدیریت دو سال در 5 سال گذشته یک بیزینس مانند: پروانه کسب، داروخانه، شرکت، پزشک… ادامه خواندن کبک کانادا