دانستنی

#خبر وبسایت forbes در جدیدترین اخبار خود، شرایط ایجاد کسب و کار در ۱۶۱ کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است. در این آمار، معیار هایی مانند: حقوق مالکیت، مالیات، استفاده از تکنولوژی های بروز، فساد، خطر های سیاسی، امنیت در ایجاد کسب و کار و … مورد بررسی قرار داده شدند. در زیر… ادامه خواندن دانستنی