شرایط آسان برای تحصیل منتهی به کار برای 21 رشته در گروههای پزشکی و پرستاری

برای اشتغال در21 حرفه در زمینه بهداشت و سلامت در کشور سوئد نیاز به اخذ مجوز صلاحیت (پروانه کار) مربوطه را دارد. پروسه دریافت مجوز صلاحیت دارای مراحل متعددی می باشد (بین 5 تا 7 مرحله که به نوع تخصص پزشک یا پرستار بستگی خواهد داشت). دو مرحله از این پروسه بین تمامی متقاضیان کادر درمانی یکسان می… ادامه خواندن شرایط آسان برای تحصیل منتهی به کار برای 21 رشته در گروههای پزشکی و پرستاری