کردستان عراق-اربیل-سلیمانیه

[metaslider id=865][metaslider id=865]در این دانستی به اقلیم کردستان عراق میپردازیم و اطلاعاتی از آن را در اختیار ما می گذاریم: اقلیم کردستان عراق در شمال عراق قرار دارد و تنها حکومت خودمختاری است در جهان که آزادی بیشتر و تفاوت قانون گذاری و نسبت به حکومت مرکزی را دارد. از سال 2004 بعد از سرنگونی… ادامه خواندن کردستان عراق-اربیل-سلیمانیه