تماس با ما:

٣٢٢١۴٩٠٨-٠٢۶
٣٢٢١۴٩٠٩-٠٢۶
٣٢٢١۴٩١٠-٠٢۶

آدرس:

کرج،میدان شاه عباسی،میدان توحید،جنب میدان(به طرف امامزاده حسن) برج ولیعصر طبقه ۵ واحد٩

موسسه کاریابی بین المللی ومهاجرتی رستان